„Строител Криводол“ ЕООД гр.Криводол съществува от 1975г. като общинска фирма „БКС“ към Община Криводол. Преди това е била поделение на „БКС“ Враца. През 1992г. се преобразува в ЕООД – общинска собственост с предмет на дейност: благоустройство и комунална дейност, строително- монтажна дейност, добив и преработка на инертни материали, изработка на изделия от метал и железобетон, транспортни и изкопни работи и др. От 2000г. „Строител Криводол“ ЕООД става собственост на „Строител 2000“ АД – частна собственост на 100%. Фирмата се занимава изключително със строителство на благоустройствени обекти: пътища, свлачища, диги, мостове, водопроводи, канализации, площадни и тротоарни пространства, а също така и със строителство и ремонт на сгради – административни, промишлени и жилищни. От 12 години поддържаме Републиканска пътна мрежа на територията на ОПУ Враца в рамките на 100 км.

 • ТРАНСПОРТНА И ПЪТНА МЕХАНИЗАЦИЯ

  ТРАНСПОРТНА И ПЪТНА МЕХАНИЗАЦИЯ

  Разполагаме със съвременна и разнообразна транспортна и пътна механизация. Всяка година увеличаваме разнообразието и броя на механизацията, като се стремим да подобряваме ефективността и производителността на същата. Поддържаме техниката със собствен автосервиз, оборудван с нужната апаратура и резервни части.
 • БЕТОНОВ ВЪЗЕЛ И АСФАЛТОВА БАЗА

  БЕТОНОВ ВЪЗЕЛ И АСФАЛТОВА БАЗА

  Фирмата разполага с производствена база – бетонов полигон от над 42 дка и Пресевна инсталация на територията на гр. Криводол, произвеждаме бетонови и стоманобетонни елементи, всички видове бетонови разтвори и преработка на инертен материал.
 • ПРОИЗВОДСТВО НА ИЗДЕЛИЯ ОТ БЕТОН

  ПРОИЗВОДСТВО НА ИЗДЕЛИЯ ОТ БЕТОН

  Произвеждаме всички видове бетонови и стоманобетонни изделия по представен чертеж от клиента. Производствените възможности на фирмата за един месец са по 30 000 бр. плочи от всеки вид, по 15 000 бр. бордюри и по 1 500 бр.тръби.
 • ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ

  ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ


  Фирмата разполага със собствена Пресевна инсталация за производство на инертни материали/фракции – пясък и ЕДМ, с производствен капацитет 25м³/ч. Произведените инертни материали, са получени чрез механично преработване на естествени скали и отлагания, предназначени за направа на обикновен бетон.

 • ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО

  ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО

  "Строител Криводол" ЕООД извършва строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, строежи от транспортната инфраструктура, строежи от енергийната инфраструктура, строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда.
 • АРМИРОВКИ

  АРМИРОВКИ

  Разполагаме с обособен арматурен двор за заготовка на всички видове конфигурации армировки за стоманобетонни елементи, както и конструкции за армиране на бетон, използвани в ниското и високото строителство.
 • КАНАЛИЗАЦИЯ

  КАНАЛИЗАЦИЯ

  Ремонтираме и строим изцяло нови сгради по всички части: архитектурно строителство, водоснабдяване и канализация, електрическа инсталация – до пълно завършване, като за целта разполагаме с квалифицирани работни групи.
 • ИНФРАСТРУКТУРА

  ИНФРАСТРУКТУРА

  Извършваме строителство и полагане на всички видове настилки на площади, улици, детски площадки и алеи с цялостна вертикална и хоризонтална планировка. Строим водоеми, водопроводи, канализации – открити и закрити.

Строител Криводол направи първата копка в Громшин за подмяната на вътрешна водопроводната мрежа. Започна изграждането на вътрешна водопроводна мрежа в монтанските села Громшин и Мадан. 640 хиляди лева отпусна Предприятието по управление на дейностите по опазване на околната среда.

В Громшин ще бъде подменен 2800 метра водопровод и още 3200 метра в Мадан, На 700 семейства в двете села ще бъде подновена вътрешната водопроводна мрежа и ще бъдат подменени етернитовите с полиетиленови тръби.

Подмяната на 6-те километра вътрешна водопроводна мрежа в Громшин и Мадан трябва да приключи в рамките на 3 месеца.

Оперативна програма: „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020
Приоритетни оси: „Енергийна и ресурсна ефективност“
Наименование на процедурата: „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия“
Код на процедурата: BG16RFOP002-3.001
Наименование на проекта: „Конкурентоспособност чрез енергийна ефективност и ефикасност“
Номер на проект: BG16RFOP002-3.001-0059-C01
Главна цел: Постигане на конкурентоспособност и устойчиво развитие на „Строител Криводол“ ЕООД чрез повишаване на енергийната ефективност и опазване на околната среда.
Обща стойност: 1 489 103.05 лв., от които 769 821.05 лв. европейско
и 135 850.77 лв. национално съфинансиране. 

Виж още

Фирма „Строител-Криводол“ ЕООД – гр. Криводол започна изпълнението на проект по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г.
Номер на договора за безвъзмездна помощ: № BG16RFOP002-2.077-1242-C01/14.01.2021
Наименование на договора за безвъзмездна помощ:
„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
Срок на изпълнение: 3 месеца
Място на изпълнение: гр. Криводол, ул. „Елин Пелин“ 1А.

Виж още

СТРОИТЕЛ КРИВОДОЛ

 • гр. Криводол
 • бул. Освобождение 21
 • 09117/2932
 • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.